Innkalling til Generalforsamling 10. mars 2018

Publisert av Kjell Gunnar Årnes den 19.12.17. Oppdatert 12.03.18.


Det innkalles til Generalforsamling i NVMC lørdag 10. mars 2018 fra kl 1100.
Sted: American Car Club of Norway sine lokaler i Trondheim. Adresse: Prestmoveien 1, 7056 RANHEIM

Alle som møter på vegne av sin lokalavdeling kan søke om reisetilskudd til generalforsamlingen. Søknad sendes pr post eller epost post@nvmc.no  og skal være besvart før reise bestilles. Frist for innsending av refusjonssøknad er satt til 1. mars.

Møtestart settes til kl. 1200

Registrering av fullmakter og delegater starter fra kl 1100.

Saksliste:

Møtet settes
Oppnevning av møteleder, referent og tellekorps
Oppnevning av to personer til å undertegne protokollen
Årsberetning (Se vedlegg)
Regnskap 2017 og Budsjett 2018
Innkomne saker

Orienteringssaker
                                          i.    Skogsløpet (arrangør)
                                         ii.    Novemberløpet (arrangør)

Rammebudsjett for 2019, med fastsettelse av medlemskontingent. (se vedlegg)
Valg i henhold til NVMCs lover
Møtet heves. Det blir lett servering i møtet.
 

For å komme til Ranheim: Det går flere bussruter dit fra Trondheim sentrum og fra Værnes flyplass.  Nærmeste holdeplass heter Presthus, ca. 6 – 7 minutters gange derfra.  Stedet har rikelig med parkering og er markert med navn på Google maps.                                              

Velkommen!


Last ned innkalling som PDF-fil her: