Kalender detaljer


Follo Rundt

Tid:
søndag 05. mai 2019
Beskrivelse:

Arrangør: NVMC Follo Jern og Skrot

Sted:
Start blir fra Lillebror mc i Ås. 

Ansvarlig:

Øyvind Fengås
Tlf. 452 41 006
E-post: follojernogskrot@gmail.com